top of page
5926439.png

Effektivisera era fastigheter

Ett obegränsat antal fastigheter och anläggningar bildar ett nätverk där varje fastighet har en wifi-anslutning. Varje fastighet utrustas med trådlösa sensorer som bevakar och kontrollerar de funktioner som valts för anläggningen.

Ett webbaserat övervakningssystem övervakar och manövrerar sedan nätverket ända ner på objektnivå. Minska eller öka energiåtgången, se öppna fönster eller upptäck en vattenläcka i tid. Med Rawkoll ingår det även att få information och larm med valda funktioner skickade som en push-notis, sms eller e-post till de användare som angivits som mottagare.

Rawkoll är framtagen för företag som behöver effektivisera sina anläggningar och där fastigheter, lokaler eller rum bildar en form av nätverk. Det kan exempelvis vara en företagsanläggning eller butikslokaler i en butikskedja.

Butik & handel

Det finns inte utrymme för driftstopp, en rinnande frysdisk eller vanlig vattenläcka i butiksmiljön. Med öppet sju dagar i veckan så blir det extra känsligt för oförutsedda händelser som kanske måste hålla butiken stängd.

Trådlösa sensorer kan övervaka kyl- och frysanläggningen och dygnet runt ge information om exakt temperatur i dina anläggningar. Avviker temperaturen från inställt värde larmar systemet och du hinner vidta nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt.

Du kan också styra ventilation, klimat och belysning, utvändigt och invändigt, så den fungerar både energismart och optimalt.

Industri & lager

Trygghet skapas genom kontroll. Därför vill vi att ni ska ha full kontroll över er anläggning. Rawkoll är en trådlös övervakningstjänst som ger er den fullständiga kontrollen och därmed en ökad trygghet.

 

Anläggningen utrustas med sensorer och apparater som är avsedda för dom funktioner som ska ingå. Rawkoll är formad för styrning av klimat, belysning, drift, säkerhet, mätning och service. 

 

Rawkoll kan även integreras med andra styrsystem där Rawkoll kan tillföra trådlös central styrning med stöd för anslutning i större nätverk. Det finns inga begränsningar på antal objekt, anläggningar eller geografisk spridning vilket gör det fullt möjligt att styra och ha kontroll på obegränsat antal fastigheter över hela världen.

bildtelefon2.png
bottom of page