modern Building

TRÅDLÖST

HELT ENKELT

Effektivisera dina fastigheter

Ett obegränsat antal fastigheter och anläggningar bildar ett nätverk där varje fastighet har en wifi-anslutning. Varje fastighet utrustas med trådlösa sensorer som bevakar och kontrollerar de funktioner som valts för anläggningen.

Ett webbaserat övervakningssystem övervakar och manövrerar sedan nätverket ända ner på objektnivå. Minska eller öka energiåtgången, se öppna fönster eller upptäck en vattenläcka i tid. Med Rawkoll ingår det även att få information och larmer med valda funktioner skickade som en push-notis, sms eller

e-post till de användare som angivits som mottagare.

Rawkoll är framtagen för företag som behöver effektivisera sina anläggningar och där fastigheter, lokaler eller rum bildar en form av nätverk. Det kan exempelvis vara en företagsanläggning eller butikslokaler i en butikskedja. Nätverket är geografiskt obegränsat, vilket betyder att du kan till exempel ha en anläggning i Stockholm och en annan i Tokyo.

 
f3bde28a1c8241ad94ca45137e88f9df.jpg

Industri & lager

Trygghet skapas genom kontroll. Därför ska ingen annan än du eller ert företag ha kontrollen över era anläggningar. Rawkoll är en central trådlös övervakningstjänst som ger dig den fullständiga kontrollen och därmed en ökad trygghet.

Larmfunktion kan anslutas till samtliga tjänster och funktioner och det finns inga begränsningar på antal objekt, anläggningar eller geografisk spridning vilket gör det fullt möjligt att styra och ha kontroll på fastigheter över hela världen – ända ner på objektnivå.

 

Tjänsten blir komplett när fastigheter och anläggningar utrustas med sensorer och styrdon som är avsedda för de funktioner som ska ingå i tjänsten. Rawkoll är i grunden formad för styrning av klimat, belysning, drift, säkerhet, mätning och service. 

 

Övervakningstjänsten kan även integreras med andra styrsystem där Rawkoll kan tillföra trådlös, central styrning med stöd för anslutning i större nätverk.

 
AdobeStock_1578886.jpeg

Butik & handel

Det finns inte utrymme för driftstopp, en rinnande frysdisk eller vanlig vattenläcka i butiksmiljön. Med öppet sju dagar i veckan så blir det extra känsligt för oförutsedda händelser som kanske måste hålla butiken stängd.

Trådlösa sensorer kan övervaka kyl- och frysanläggningen och dygnet runt ge information om exakt temperatur i dina anläggningar. Avviker temperaturen från inställt värde larmar systemet och du hinner vidta nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt.

Du kan också styra ventilation, klimat och belysning, utvändigt och invändigt, så den fungerar både energismart och optimalt.

Hur många kunder har du på söndag kväll? Hur många gick bara till godisdisken? Med en flyttbar trådlös besöksräknare kan du se hur kundflödet i butiken fungerar.

KONTAKTA OSS