AdobeStock_179918035.jpeg

TRÅDLÖST

HELT ENKELT

INDUSTRI & LAGER

Stora lokaler och stora driftkostnader ger också utrymme för minskad energiåtgång med vår energismarta lösning.

BUTIK & HANDEL

För butiker kan små oförutsedda händelser få stora konsekvenser. Trådlös bevakning och larm ger kontroll, och du kan känna dig trygg.

AdobeStock_230069665.jpeg

DET HÄR ÄR RAWKOLL

Ett obegränsat antal fastigheter och anläggningar bildar ett nätverk där varje fastighet har en wifi-anslutning. Varje fastighet utrustas med trådlösa sensorer som bevakar och kontrollerar de funktioner som valts för anläggningen.

Ett webbaserat övervakningssystem övervakar och manövrerar sedan nätverket ända ner på objektnivå. Minska eller öka energiåtgången, se öppna fönster eller tidigt upptäcka en vattenläcka. I grundtjänsten ingår alltid information och larmtjänst till valda funktioner där det vid larm skickas pushnotis eller sms och e-post till de användare som angetts som mottagare.

RAWKOLL är främst framtagen för företag som behöver effektivisera sina anläggningar och där fastigheter, lokaler eller rum bildar en form av nätverk. Det kan exempelvis vara en företagsanläggning, en stugby eller butikslokaler i en butikskedja. Nätverket kan vara geografiskt obegränsat och till och med omfatta olika världsdelar.

VARFÖR BEHÖVER DU RAWKOLL?

Aldrig har det varit enklare att ha kontroll över sina fastigheter. Anpassa ditt behov ur ett stort urval av funktioner och sedan kan du själv enkelt och smidigt installera vårt trådlösa system. Sen är du. redo att styra din anläggning och har full kontroll på exempelvis höga driftkostnader. Det är också räddningen för anläggningen som behöver dygnet-runt-övervakning och larm vid driftstörning.

nyrawkoll.png
 

INDUSTRI OCH LAGER

 

Trygghet skapas genom kontroll. Därför ska ingen annan än du eller ert företag ha kontrollen över era anläggningar. Rawkoll är en central trådlös övervakningstjänst som ger dig den fullständiga kontrollen och därmed en ökad trygghet.

Larmfunktion kan anslutas till samtliga tjänster och funktioner och det finns inga begränsningar på antal objekt, anläggningar eller geografisk spridning vilket gör det fullt möjligt att styra och ha kontroll på fastigheter över hela världen – ända ner på objektnivå.

 

Tjänsten blir komplett när fastigheter och anläggningar utrustas med sensorer och styrdon som är avsedda för de funktioner som ska ingå i tjänsten. Rawkoll är i grunden formad för styrning av klimat, belysning, drift, säkerhet, mätning och service. 

 

Övervakningstjänsten kan även integreras med andra styrsystem där Rawkoll kan tillföra trådlös, central styrning med stöd för anslutning i större nätverk.

 

BUTIK OCH HANDEL

 

Det finns inte utrymme för driftstopp, en rinnande frysdisk eller vanlig vattenläcka i butiksmiljön. Med öppet sju dagar i veckan så blir det extra känsligt för oförutsedda händelser som kanske måste hålla butiken stängd.

Trådlösa sensorer kan övervaka kyl- och frysanläggningen och dygnet runt ge information om exakt temperatur i dina anläggningar. Avviker temperaturen från inställt värde larmar systemet och du hinner vidta nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt.

Du kan också styra ventilation, klimat och belysning, utvändigt och invändigt, så den fungerar både energismart och optimalt.

Hur många kunder har du på söndag kväll? Hur många gick bara till godisdisken? Med en flyttbar trådlös besöksräknare kan du se hur kundflödet i butiken fungerar.

SÅ HÄR ENKELT FÅR DU RAWKOLL

AdobeStock_289304086_edited.jpg

Varje fastighet förses med en kommunikationscentral

I varje fastighet installeras en förprogrammerad kommunikationscentral med uppkoppling mot wifi. Centralen är inte mycket större än en mobiltelefon och ansluts med stickkontakt i ett vanligt 230 V uttag.

AdobeStock_60663020.jpeg

Trådlösa sensorer monteras

Enligt medföljande beskrivning monteras anläggningens sensorer i anläggningen. Många av enhet­erna monteras snabbt och enkelt med självhäftande tejp tack vare den ytterst låga vikt som våra produkter har.

För de flesta funktioner krävs inga förkunskaper för installation. Det kan och får vem som helst göra. I det fall det krävs arbete i elnätet måste alltid behörig elektriker anlitas.

LARM.png

Klart.

Anläggningen kan driftsättas

Nu kan du logga in och se din anläggning via vårt web­baserade gränssnitt. Det är också där du konfigurerar och gör dina anpassningar av systemet. Hädanefter kan all kontakt med kommunikationscentralen ske via smartphone eller dator

rawkoll ogo.png