top of page

Vilken kundtyp är du?

Vår produkt har flera användningsområden

Rawkoll är skapat för flera syften. Nedan har vi listat några av användningsområdena vår produkt har. Men kort sammanfattat så är Rawkoll en produkt som ger kontroll, ökad trygghet och energibesparing. 

Rawkoll är framtaget för att kunna ge industriteknik till konsumentpris genom att tekniken säljs som en paketerad produkt.

meny dator.png
bottom of page