top of page

Startsida

Allt samlat

I Rawkolls portal samlas alla fastigheter.

Övervaka dem och välj sedan den fastighet du vill ansluta till.

IMG_5039.png
IMG_5039.png

Alla fastigheter samlade

Med Rawkoll är alla fastigheter samlade i samma system. Klicka på någon av fastigheterna för att ansluta till just den fastigheten. Klickar man på brevet längst upp till höger så hamnar man på en gemensam larmsida för alla fastigheter.

IMG_5040.PNG

Larmsida

Detta är en gemensam larmsida för alla fastigheter. Vid larm kan samma meddelande som finns i listan också skickas via push-notis och e-post till valda mottagare.

IMG_5050.PNG

Fastigheten

Detta är huvudmenyn för en specifik fastighet. Varje fastighet har en hemma/bortafunktion som växlar beroende på om någon är i fastigheten eller inte. Denna knapp kan till exempel styra värmesystemet, tända/släcka lampor eller stänga av onödig kraft som inte behöver vara på vid bortaläge.

IMG_5065.PNG

Elförbrukning

Från denna sida övervakas energiförbrukningen på alla säkringar i fastigheten. Vid onormalt hög eller låg förbrukning kan larm skickas till valda mottagare. Det finns möjlighet att logga värden i upp till sju år.

IMG_5054.PNG

Temperatur

Övervakning och styrning av temperatur/luftfuktighet i fastigheten. Det finns möjlighet att logga värden i upp till sju år.

IMG_5055.PNG

Belysning

Styr belysningen i fastigheten manuellt. Det går även att ställa in så belysningen styrs automatiskt efter ljus eller tid.

IMG_5057.PNG

Billaddning

Ladda elbilen efter bästa pris på elbörsen. (För att utnyttja denna funktion kräver det att du har ett tim-avräknat elavtal.)

IMG_5058.PNG

Fastighetsinställningar

I huvudmenyn för varje fastighet så kan man klicka på ikonen inställningar. Då hamnar man i en undermeny likt bilden ovan. Här väljer man vilka typer av inställningar man vill ändra.

IMG_5052.PNG

Inställningar - Hemma/borta

Styr värmen i fastigheten automatiskt med hemma/bortaläget. Längst upp till höger ställs temperaturen in för respektive läge. Har du ett tim-avräknat elavtal så finns möjligheten att värma fastigheten efter bästa pris på dygnet.

IMG_5060.PNG

Värmekabel & effektgräns

Har du en värmekabel för inkommande vatten så kan den styras automatiskt efter utomhustemperatur. Varje fastighet har ett effektlarm som kan ge dig en notis vid hög effekt. Vid önskemål kan även apparater stängas av automatiskt vid hög effekt.

IMG_5061.PNG

Inställningar - Temperatur

Ställ in vilka temperaturer som systemet ska larma vid. Det finns även ett fuktlarm inbyggt i systemet för att förhindra mögel.

IMG_5062.PNG

Larmsensorer

Systemet är förberett för massvis med olika sensorer. Är ikonen grön betyder det att systemet är som det ska. Vid larm växlar ikonen till rött.

IMG_5063.PNG

Skalskydd

Systemet har ett skalskydd inbyggt. I detta fall finns det magnetsensorer vid dörrar och fönster. Om dörrarna och fönstren öppna så är ikonerna röda, är de stängda så ikonerna gröna. Samma gäller närvarosensorn. Är det någon inne i huset så är sensorn röd. Är fastigheten tom så är ikonen grön. Bilden ovan visar hur ett inbrott skulle kunna se ut. 

bottom of page