top of page
Mountain Sunset

Hur Rawkoll bidrar till hållbar utveckling

Det är i vår miljö vi hittar drivkraft att utveckla system som hjälper oss till en mer hållbar utveckling. Vi brinner för de möjligheter som ny teknik skapar och tekniken kommer också att leda oss till effektivare och smartare sätt att använda jordens energiresurser.

 

Med rätt teknik kan vi styra energi- och belysningssystem på ett effektivare och mindre energikrävande sätt. Samtidigt går utvecklingen med solenergi mot mer effektiva och sofistikerade metoder. Kan vi bygga in trådlösa system utan vare sig strömförsörjning eller batteri minskar vi användandet av både batterier och ledningar med koppar och plast. Produkter som innehåller kemikalier och metaller som vi vet är skadliga för både människa och miljö.

 

Tillsammans med andra ledande teknikföretag jobbar Gryningsteknik med utvecklingen av smarta och energieffektiva produkter för en hållbar framtid. Med gemensamma krafter kan både du och miljön göras till en vinnare.

Vi kallar det energismart.

Trådlösa enheter utan batteri

Sensorer, rörelsedetektorer, strömbrytare och andra enheter i Rawkolls trådlösa system drivs av sin egen energi. Exempelvis så drivs temperaturgivaren av ljus, väldigt lite ljus och strömbrytaren av energin som uppstår när man knäpper på brytaren.

Tekniken som löser detta heter på engelska Energy Harvesting och på svenska översätts det bäst till ”energiupptagning”. Det tekniken gör är att fånga små mängder energi från exempelvis värme, ljus, ljud, vibrationer eller rörelse. Energi som frigörs och som annars skulle gå förlorad. Den fångade energin kan antingen användas direkt eller ackumuleras för att användas senare.

Genom sin låga effekt gör tekniken att dessa produkter i det närmaste har en obegränsad livslängd. Tillsammans med den självförsörjande energiförbrukningen så blir enheterna så gott som underhållsfria när behovet av batteribyte inte finns. Vi använder den fångade energin till att driva små elektroniska enheter, med låg effekt, men fångad energi används även på andra sätt inom den större industrin.

IMG_2378_edited.jpg
bottom of page