Specifikationer

Märke: Eltako

Frekvens: 868 MHz

BRANDLARM

0,00 krPris
  • Trådlös rökdetektor med inkopplad trådlös sändarmodul. Stand-by-förlust av den trådlösa sändarmoduler endast 0,03 mW. Med batteri (livslängd 3-6 år). Denna batteridrivna rökdetektor varnar pålitligt för bränder genom optisk detektering enligt ströljusprincipen, certifierad enligt en 14604:2005 via VdS. Larmmeddelande genom ljudande intervallton i 0,5 sekunders rytm. Strömindikator med alla 40 sekunder röd blinkande LED. Störnings- och batteristatusindikator genom en kort ljudsignal var 40:e sekund. Den anslutna trådlösa sändarmodulen skickar vid larm omedelbart en knapp-slutsignal i Eltako-byggnaden. Detta sker även när du trycker på testknappen. Så länge larmet är klart upprepas telegramet var 10:e sekund. Strömförbrukningen under larmet är 23 µA från det använda 9V-litiumbatteriet, som rökdetektorn används till. När larmet slocknar, sänds omedelbart 2 öppnarktelegramper med 400ms avstånd. Var 20:e minut sänds en knapp-öppnare-telegrafmm som status-telegram. Om batterispänningen är mindre än 7,2 V sänds dessutom ett batteri- telegraft som kan programmeras in i ett ställdon, precis som den övre stängaren på en vänstervippkontakt. Flera FRW-WS kan programmeras i FZK-ställdon. Genom den logiska länken meddelas larmmenyn först när alla FRW-meddelanden inte längre sänds. Batterilivslängd 9 V litium ca 6 år, 9 V alkaliskt ca 3 år. I leveransen ingår ett litiumbatteri.

rawkoll ogo.png