minre upp.png

DET HÄR ÄR RAWKOLL

Ett obegränsat antal fastigheter och anläggningar bildar ett nätverk där varje fastighet har en wifi-anslutning. Varje fastighet utrustas med trådlösa sensorer som bevakar och kontrollerar de funktioner som valts för anläggningen.

Ett webbaserat övervakningssystem övervakar och manövrerar sedan nätverket ända ner på objektnivå. Minska eller öka energiåtgången, se öppna fönster eller tidigt upptäcka en vattenläcka. I grundtjänsten ingår alltid information och larmtjänst till valda funktioner där det vid larm skickas pushnotis eller sms och e-post till de användare som angetts som mottagare.

Rawkoll är främst framtagen för företag som behöver effektivisera sina anläggningar och där fastigheter, lokaler eller rum bildar en form av nätverk. Det kan exempelvis vara en företagsanläggning, en stugby eller butikslokaler i en butikskedja. Nätverket kan vara geografiskt obegränsat och till och med omfatta olika världsdelar.

DET HÄR FÅR DU MED RAWKOLL

  • Bättre driftskontroll – minskad energianvändning – bättre ekonomi

  • Trygghet genom att ha kontroll dygnet runt . Händer något får du veta det.

  • Larmtjänst med sms och e-post till angivna mottagare.

  • Underhållsfria sensorer utan strömförsörjning eller batterier.

  • En leverantörsoberoende tjänst byggd på teknik med öppen standard.

  • Enkla och smidiga installationer utan kablar.

  • Du styr din anläggning direkt från smartphone, surfplatta eller dator.

  • En hållbar och energismart lösning som gör alla till vinnare.

Varje fastighet förses med en kommunikationscentral

I varje fastighet installeras en förprogrammerad kommunikationscentral med uppkoppling mot wifi. Centralen är inte mycket större än en mobiltelefon och ansluts med stickkontakt i ett vanligt 230 V uttag.

Trådlösa sensorer monteras

Enligt medföljande beskrivning monteras anläggningens sensorer i anläggningen. Många av enhet­erna monteras snabbt och enkelt med självhäftande tejp tack vare den ytterst låga vikt som våra produkter har. För de flesta funktioner krävs inga förkunskaper för installation. Det kan och får vem som helst göra. I det fall det krävs arbete i elnätet måste alltid behörig elektriker anlitas.

Klart. Anläggningen kan driftsättas

Nu kan du logga in och se din anläggning via vårt web­baserade gränssnitt. Det är också där du konfigurerar och gör dina anpassningar av systemet. Hädanefter kan all kontakt med kommunikationscentralen ske via smartphone eller dator

SÅ HÄR ENKELT FÅR DU RAWKOLL

rawkoll ogo.png