AdobeStock_224958604 ny.png

TRÅDLÖST

HELT ENKELT

TRYGGHET ● KOMFORT ● UNDERHÅLLSFRITT ● SMIDIGT ● ENERGISMART ● LÄS MER HÄR

VARFÖR BEHÖVER DU RAWKOLL?

Aldrig har det varit enklare att ha kontroll över sina fastigheter. Anpassa ditt behov ur ett stort urval av funktioner och sedan kan du själv enkelt och smidigt installera vårt trådlösa system.

Sen är du redo att styra din anläggning och har full kontroll på exempelvis höga driftskostnader.

Det är också räddningen för anläggningen som behöver dygnet-runt-övervakning och larm vid driftstörning.

FRITIDSHUS OCH CAMPINGSTUGOR

Ökad trygghet och förbättrad driftsekonomi med kontroll och styrning av fastighet, klimat och belysning. Dygnet runt, året om

INDUSTRI OCH LAGER

Stora lokaler och stora driftskostnader ger också utrymme för minskad energiåtgång med vår energismarta lösning.

BUTIK OCH HANDEL

För butiker kan små oförutsedda händelser få stora konsekvenser. Trådlös bevakning och larm ger kontroll, och du kan känna dig trygg.

 

FRITIDSHUS OCH CAMPINGSTUGOR

Rawkolls system för övervakning ger dig full överblick och kontroll på ditt fritidsboende, via smartphone eller dator. Oavsett om din stuga är en del av en stugby eller om du själv har en anläggning bestående av olika fastigheter, rum eller byggnader så kan du styra varje funktion ända ner på objektnivå.

Med övervakning och larmtjänst kan du tidigt upptäcka driftstopp, vattenläckor eller andra avvikelser på någon funktion. Behovet av tillgänglig driftspersonal minskar då systemet sköter kontrollen av anläggningen och personal behöver endast rycka ut vid akuta situationer.

För både ekonomi och komfort kan klimat och belysning styras i varje enskild fastighet och till och med i varje enskilt rum. Med anslutning till bokningssystem kan värme och belysning styras automatiskt. När stugan inte används sänks värmen i fastigheten och höjs lagom till det att hyresgästen ska checka in.

 

INDUSTRI OCH LAGER

 

Trygghet skapas genom kontroll. Därför ska ingen annan än du eller ert företag ha kontrollen över era anläggningar. Rawkoll är en central trådlös övervakningstjänst som ger dig den fullständiga kontrollen och därmed en ökad trygghet.

Larmfunktion kan anslutas till samtliga tjänster och funktioner och det finns inga begränsningar på antal objekt, anläggningar eller geografisk spridning vilket gör det fullt möjligt att styra och ha kontroll på fastigheter över hela världen – ända ner på objektnivå.

 

Tjänsten blir komplett när fastigheter och anläggningar utrustas med sensorer och styrdon som är avsedda för de funktioner som ska ingå i tjänsten. Rawkoll är i grunden formad för styrning av klimat, belysning, drift, säkerhet, mätning och service. 

 

Övervakningstjänsten kan även integreras med andra styrsystem där Rawkoll kan tillföra trådlös, central styrning med stöd för anslutning i större nätverk.

 

BUTIK OCH HANDEL

 

Det finns inte utrymme för driftstopp, en rinnande frysdisk eller vanlig vattenläcka i butiksmiljön. Med öppet sju dagar i veckan så blir det extra känsligt för oförutsedda händelser som kanske måste hålla butiken stängd.

Trådlösa sensorer kan övervaka kyl- och frysanläggningen och dygnet runt ge information om exakt temperatur i dina anläggningar. Avviker temperaturen från inställt värde larmar systemet och du hinner vidta nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt.

Du kan också styra ventilation, klimat och belysning, utvändigt och invändigt, så den fungerar både energismart och optimalt.

Hur många kunder har du på söndag kväll? Hur många gick bara till godisdisken? Med en flyttbar trådlös besöksräknare kan du se hur kundflödet i butiken fungerar.

rawkoll ogo.png