nyrawkoll.png

ÖVERVAKNINGSTJÄNSTEN

 

Trygghet skapas genom kontroll. Därför ska ingen annan än du eller ert företag ha kontrollen över era anläggningar. Rawkoll är en central trådlös övervakningstjänst som ger dig den fullständiga kontrollen och därmed en ökad trygghet.

Larmfunktion kan anslutas till samtliga tjänster och funktioner och det finns inga begränsningar på antal objekt, anläggningar eller geografisk spridning vilket gör det fullt möjligt att styra och ha kontroll på fastigheter över hela världen – ända ner på objektnivå.

 

Tjänsten blir komplett när fastigheter och anläggningar utrustas med sensorer och styrdon som är avsedda för de funktioner som ska ingå i tjänsten. Rawkoll är i grunden formad för styrning av klimat, belysning, drift, säkerhet, mätning och service. 

 

Övervakningstjänsten kan även integreras med andra styrsystem där Rawkoll kan tillföra trådlös, central styrning med stöd för anslutning i större nätverk.

Varje fastighet förses med en kommunikationscentral

I varje fastighet installeras en förprogrammerad kommunikationscentral med uppkoppling mot wifi. Centralen är inte mycket större än en mobiltelefon och ansluts med stickkontakt i ett vanligt 230 V uttag.

Trådlösa sensorer monteras

Enligt medföljande beskrivning monteras anläggningens sensorer i anläggningen. Många av enhet­erna monteras snabbt och enkelt med självhäftande tejp tack vare den ytterst låga vikt som våra produkter har. För de flesta funktioner krävs inga förkunskaper för installation. Det kan och får vem som helst göra. I det fall det krävs arbete i elnätet måste alltid behörig elektriker anlitas.

Klart. Anläggningen kan driftsättas

Nu kan du logga in och se din anläggning via vårt web­baserade gränssnitt. Det är också där du konfigurerar och gör dina anpassningar av systemet. Hädanefter kan all kontakt med kommunikationscentralen ske via smartphone eller dator

SÅ HÄR ENKELT FÅR DU RAWKOLL

rawkoll ogo.png