top of page


Siggefora camping har nu tagit beslutet att satsa på Rawkoll för att effektivisera deras arbetsprocesser, sänka deras energiförbrukning och höja trygghetsnivån genom att omedelbart få notifikation vid eventuella avbrott i systemet.


Rawkoll kommer att optimera värmeåtgången i stugorna, ge personalen möjlighet att styra bastuaggregatet från receptionen samt möjliggöra mätning och loggning av energiförbrukning på husvagnsplatser.


I och med detta kommer Siggefora camping att minska sin klimatpåverkan, förbättra sin energieffektivitet och samtidigt spara både tid och pengar.


Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Just nu förbereder vi leverans till en stugby i Härjedalen.

Detta är vår multisensor som har ett flertal funktioner. I detta fall kommer sensorn bland annat användas till att övervaka temperatur och luftfuktighet inomhus. Den kommer även kommunicera med värmesystemet vilket gör att det alltid är en behaglig temperatur inomhus och den ser även till att värmesystemet inte jobbar i onödan! #rawkoll #energyharvesting #trådöst #smartahus


1
2
bottom of page