INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterad 25/4-2021

Hur hanterar Gryningsteknik personuppgifter?


På Gryningsteknik anser vi att integritet är en grundläggande mänsklig rättighet – och att denna grundläggande rättighet inte ska skilja sig åt beroende på var i världen du bor. Därför behandlar vi all information som rör en identifierad eller identifierbar person eller som är kopplad till eller kan kopplas till en person av Gryningsteknik som ”personuppgifter”, oavsett var den personen bor.
Vem är personuppgiftsansvarig?


Gryningsteknik AB, med org. nr 559047-9647 och postadress Söderforsgatan 33 i Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Gryningsteknik tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Gryningsteknik, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Gryningsteknik ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.
Vilka personuppgifter behandlar vi?


Gryningsteknik samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster. Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer. *Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras. *Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden *Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer. *Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik. *Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik. *Finansiell information såsom kreditupplysningar. *Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice. *Användargenererade data om din interaktion med Gryningsteknik marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till och deltagit på samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag samt anmälan till och utvärdering av event eller andra marknadsföringsåtgärder inklusive hälsodata såsom uppgift om allergier. Videoinspelningar från kamerabevakning i våra butiker.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Gryningsteknik kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Gryningsteknik komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga. Gryningsteknik sparar personuppgifter kopplade till ditt konto så länge du är aktiv genom att interagera med Gryningsteknik på olika sätt. Om du har varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla kontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas.