top of page

Fastighetslokaler

meny dator.png

Ökad trygghet, kontroll & energibesparing

Värm fastigheten på ett smartare sätt.

Sätt temperaturgränser, få full kontroll på energiåtgången, sänk effekttoppar, upptäck vattenläckor i tid, styr belysning, få notis om ett fönster är öppet. Det är bara några av alla funktioner Rawkoll erbjuder. Rawkoll kan anpassas efter just ditt behov.

Industrial Storage

Effektivisera era fastigheter

Genom att samla alla fastigheter i ett och samma system kan man enkelt övervaka och styra anläggningarna på ett smidigt sätt. Rawkoll passar både för små och stora anläggningar och kan enkelt anpassas efter behoven hos varje fastighet.

 

En av de största fördelarna med Rawkoll är att man kan effektivisera energianvändningen i varje fastighet. Genom att övervaka och styra värmesystemet smartare kan man minska energiförbrukningen och på så sätt spara både pengar och resurser. Dessutom kan man förebygga driftstörningar genom att övervaka maskiner och andra apparater i fastigheten.

 

Rawkoll är också väldigt användbart för företag som vill ha ökad säkerhet i sina anläggningar. Genom att ha en komplett överblick över fastighetens larm och övervakningssystem kan man snabbt upptäcka eventuella problem och agera på dem snabbt. Detta kan exempelvis handla om inbrott, brand eller andra säkerhetsrisker.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Rawkoll är en mycket effektiv produkt som hjälper företag att samordna och effektivisera sina anläggningar. Genom att samla alla fastigheter i samma system får man en helhetsbild över företagets anläggningar och kan på så sätt ta bättre beslut och agera snabbare vid eventuella problem.

Övervakning

Möjligheten att övervaka olika områden såsom temperatur, fukt, brand och inbrott är avgörande för att säkerställa maximal säkerhet och trygghet i en fastighet.

 

Genom att ha tillgång till noggrann och pålitlig sensorinformation kan man snabbt upptäcka eventuella avvikelse och vidta lämpliga åtgärder.

En av fördelarna med Rawkoll är att de flesta av våra sensorer har helt trådlös funktionalitet, vilket eliminerar behovet av kablar och annan utrustning. Detta innebär inte bara enkelhet och smidighet vid installation, utan också en flexibilitet i användning när det gäller olika typer av utrymmen och miljöer.

 

Dessutom är många av våra sensorer batterilösa, vilket minskar risken för avbrott i datainsamlingen på grund av uttömda batterier.

Industri & lager

För att skapa en känsla av trygghet är det viktigt att ha fullständig kontroll över era anläggningar. Vi på Rawkoll har därför utvecklat en lösning som ger dig precis den kontrollen. Vår teknik inkluderar en rad sensorer och apparater som är speciellt utformade för att hantera alla de funktioner som era anläggningar behöver. Dessa funktioner inkluderar bland annat styrning av klimat, belysning, säkerhet och mätning.

 

Rawkolls system är utformat för att kunna integreras med andra styrsystem och kan ge trådlös central styrning med stöd för anslutning i större nätverk. Detta gör att det inte finns några begränsningar på antal objekt, anläggningar eller geografisk spridning, vilket betyder att du kan styra och ha full kontroll över obegränsat antal fastigheter över hela världen. Med Rawkoll kan du lita på att din anläggning alltid är under fullständig kontroll och trygghet.

Energioptimering

Att optimera fastighetens värmesystem är en effektiv metod för att sänka energikostnaderna. Rawkoll hanterar de flesta typer av värmesystem och kan hjälpa er att dra nytta av de senaste teknologierna och metoderna för att minska energiförbrukningen.

Vi har många års expertis inom området och vi kan ta hand om allt åt er, från problemidentifiering till lösning. Vi hjälper er att utveckla en optimal strategi anpassad efter era specifika behov, för att ni ska kunna spara energi och pengar.

Vårt mål är att ni ska få den högsta effektiviteten och prestandan från era värmesystem, samtidigt som vi tar hänsyn till miljön och förbättrar energieffektiviteten. Vi har erfarenhet av att jobba med alla typer av fastigheter, från små lägenheter till stora komplexa byggnader, så oavsett storlek så hjälper vi er gärna att ta fram en energieffektiv lösning som passar era behov.

Butik & handel

I butiksmiljöer är det av yttersta vikt att minimera risken för driftstopp och oplanerade händelser, som exempelvis vattenläckor eller att en frysdisk slutar fungera. Att ha öppet sju dagar i veckan innebär extra sårbarhet och gör att det kan bli extra känsligt för oförutsedda händelser som kräver att butiken måste stängas.

 

För att hantera dessa risker på ett effektivt sätt kan trådlösa sensorer installeras för att övervaka kyl- och frysanläggningar dygnet runt. Dessa sensorer ger information om exakt temperatur i anläggningarna och om temperaturen avviker från det inställda värdet, larmar systemet automatiskt. På så sätt hinner åtgärder vidtas så snabbt som möjligt för att minimera skador och störningar.

 

Utöver att övervaka och kontrollera temperaturen i butiksmiljön, kan även ventilation, klimat och belysning styras med hjälp av Rawkoll. Genom att anpassa belysning och ventilation efter öppettider och kundbehov kan energi sparas samtidigt som optimala förhållanden skapas för både kunder och anställda. På så sätt kan butiken fungera både energismart och optimalt för bästa möjliga verksamhet.

bildtelefon2.png
bottom of page